Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort:

 1. Du har körkortstillstånd.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har genomgått riskutbildning
 5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.I samband med förarprovet ska du intyga
 • att du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
  och
 • att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

Körkortstillstånd

När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Vägverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Under ingången medicinska krav kan du läsa mer om de medicinska krav som ställs.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva ansökan om körkortstillstånd. Betalning ska ske med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar hem till dig när du beställer en ansökningsblankett. Avgiften måste vara betald för att din ansökan ska bli prövad.

Läs mer om avgifter

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du övningsköra och avlägga förarprov (kunskapsprov och körprov).

Ett körkortstillstånd som beslutats om före den 1 april 2009 är giltigt i fyra år, körkortstillstånd som beslutas från och med den 1 april 2009 är giltiga i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas.

Om du inte har gjort ett godkänt kunskapsprov och körprov inom den tiden måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vissa brott och andra omständigheter som anges i körkortslagen kan leda till att körkortstillståndet återkallas.

Om ditt körkortstillstånd går ut och du måste ansöka om ett nytt så behöver din godkända handledare inte ansöka om godkännande på nytt. Godkännandet som handledare står kvar även på det nya körkortstillståndet.

Tänk på att ansöka om körkortstillstånd i god tid (någon månad) innan du har tänkt börja övningsköra.

Krav för övningskörning behörighet B, personbil

För att få övningsköra ska du:

 • ha fyllt 16 år om du enbart ska övningsköra med personbil
 • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil
 • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon
 • ha ett giltigt körkortstillstånd.

Om du ska övningsköra privat ska du även ha en godkänd handledare.

Om du ska övningsköra privat för behörighet B ska du och din handledare först gå igenom en introduktionsutbildning på minst tre timmar innan handledaren kan bli godkänd och du får börja övningsköra. Läs mer under Introduktionsutbildning.